Bezpłatne zajęcia adaptacyjne! Zapisy przez cały rok!
Zapisy: tel. 798-664-979; e-mail: czarymary3@onet.eu; ul. Weteranów 77, Radzymin
Program
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego.
W doborze programu edukacyjnego dla naszych przedszkolaków towarzyszyła nam następująca myśl przewodnia:
Nie zadawaj dzieciom gwałtu nauczaniem – tylko niech się tym bawią: wtedy też łatwiej potrafisz dostrzec, do czego każdy zdolny jest z natury.
Platon
W zgodzie z powyższym nasze zajęcia są prowadzone w oparciu o autorskie programy i metody takie jak:
Program Nowa Era: Kolekcja przedszkolaka
Pory roku widziane przez pryzmat żywiołów: jesień/ziemia, zima/ogień, wiosna/woda, lato/powietrze.
Rozbudza wyobraźnię i zachęca do aktywności poznawczej poprzez doświadczenia, eksperymenty, zabawy badawcze.
Zapewnia harmonijny rozwój dzięki odpowiednio dobranym, różnorodnym ćwiczeniom.
Umożliwia indywidualizację dzięki poleceniom z różnym stopniem trudności.
Wspomaga naukę zasad, współżycia w grupie i samodzielności, proponując urozmaicone zabawy i ćwiczenia.
Program Nowa Era: Kolekcja sześciolatka
Zawiera kurs nauki czytania metodą sylabową.
Edukacja matematyczna realizowana od działań na konkretach do posługiwania się zapisem matematycznym.
Poziom trudności uwzględnia możliwości poznawcze dziecka sześcioletniego.
Oznaczenie obszarów z podstawy programowej ułatwia orientację i pomaga w planowaniu.
Dołączony do pakietu ołówek z nakładką pomaga dzieciom w kształtowaniu prawidłowego chwytu narzędzia.
Dostęp do portalu Balon Blum z zasobami multimedialnymi podnosi atrakcyjność i wartość edukacyjną zajęć przygotowujących do szkoły.
Program Nowa Era: Elementarz sześciolatka
Kształtuje umiejętności potrzebne do osiągnięcia gotowości szkolnej dzięki odpowiednio dobranym tematom i ćwiczeniom.
Zawiera kurs czytania i ułatwia naukę, proponując teksty na dwóch poziomach trudności.
Pomaga kształtować dojrzałość społeczną dzięki treściom o dużych walorach wychowawczych.
Przygotowuje do pisania poprzez różnorodne ćwiczenia graficzne.
Glottodydaktyka wg prof. Bronisława Rocławskiego
Glottodydaktyka to edukacja językowa dzieci rozpoczynająca się już od 3 roku życia dziecka. Jej celem jest dobre przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie właściwej techniki płynnego czytania ze zrozumieniem i pisania, kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej. Polega ona na czystym wybrzmiewaniu głosek w izolacji. Niezwykle ciekawa i sprawdzona metoda pracy z dziećmi, przynosząca ogromne rezultaty.
Dziecięca Matematyka wg prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej
Intensywne wspomaganie rozwoju jest potrzebne wszystkim dzieciom i im wcześniej zaczniemy je wprowadzać, tym lepiej.
Trzeci rok życia dziecka - to szalenie ważny okres rozwojowy. Jest to przecież czas konstruowania własnego "Ja" i podążania ku innym ludziom, aby ich poznać, zrozumieć i pokochać. W tym czasie krystalizuje się także dziecięca ciekawość świata i nastawienie do samodzielnego poznawania i działania.
Metoda Ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne
Nazwa metody - Ruch Rozwijający - odzwierciedla jej główne założenia, a mianowicie rozwijanie za pomocą ruchu świadomości własnego ciała i otaczającej dziecko przestrzeni, usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku. Udział w zajęciach prowadzonych metodą ruchu rozwijającego wpływa stymulująco na rozwój emocjonalny , społeczny i poznawczy dziecka. Wszystkie zajęcia prowadzone metodą ruchu rozwijającego zawierają elementy relaksu.
Program rozwijający percepcję wzrokową M. Frostig i D.Horne,
Program rozwijający percepcję wzrokowo - ruchową, będącą ważnym aspektem dojrzałości szkolnej dzieci. Program jest przeznaczony dla wszystkich dzieci mających przystąpić do nauki czytania i pisania.
Wykorzystujemy wiedzę w oparciu o kompetentną literaturę przedmiotu pedagogiki. Wśród naszych ulubionych pozycji znajdują się między innymi:
Jo Douglas „Zrozumieć przedszkolaka”
Thomas Gordon „Wychowanie bez porażek”
Magiczne przedszkole Czary Mary