Bezpłatne zajęcia adaptacyjne! Niskie wpisowe!
Zapisy: tel. 798-664-979; e-mail: czarymary3@onet.eu; ul. Weteranów 77, Radzymin
Program
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego.
W doborze programu edukacyjnego dla naszych przedszkolaków towarzyszyła nam następująca myśl przewodnia:
Nie zadawaj dzieciom gwałtu nauczaniem – tylko niech się tym bawią: wtedy też łatwiej potrafisz dostrzec, do czego każdy zdolny jest z natury.
Platon
W zgodzie z powyższym nasze zajęcia są prowadzone w oparciu o autorskie programy i metody takie jak:
„ABC… Program Wychowania Przedszkolnego XXI w” A. Łady - Grodzickiej.
Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 2/2000 – Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 1999 r.).
W proponowanym programie następuje odejście od podziału treści programowych na poszczególne grupy wiekowe. Wprowadzono poziomy o wzrastającym stopniu trudności. Treści wychowania i kształcenia zostały skupione wokół wydzielonych obszarów edukacyjnych. W każdym obszarze edukacyjnym wyodrębniono zagadnienia szczegółowe, w których wydzielono (najczęściej) cztery poziomy działań na zasadzie narastania trudności.
„Razem w przedszkolu” J.Andrzejewska, J. Wierucka.
Program wychowania przedszkolnego opracowany zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. Jest on wynikiem wieloletnich doświadczeń autorek i wnikliwej obserwacji przedszkolnej rzeczywistości. W programie przyjęto,że dziecko jest aktywnym podmiotem poznającym siebie i swoje możliwości. Treści zostały ułożone spiralnie i koncentrycznie na trzech poziomach wiedzy i umiejętności, ponieważ odpowiada to specyfice rozwoju dziecka, które potrzebuje powrotu do treści wcześniej eksponowanych. Autorki pokazują, że grupa przedszkolna jest wspólnotą osób uczących się i każde dziecko ma być w niej aktywne. Podpowiadają, jak wspomagać dzieci w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, fizycznym, estetycznym i etycznym już od najmłodszych lat, aby przygotować je do nauki w szkole.
Glottodydaktyka wg prof. Bronisława Rocławskiego
Glottodydaktyka to edukacja językowa dzieci rozpoczynająca się już od 3 roku życia dziecka. Jej celem jest dobre przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie właściwej techniki płynnego czytania ze zrozumieniem i pisania, kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej. Polega ona na czystym wybrzmiewaniu głosek w izolacji. Niezwykle ciekawa i sprawdzona metoda pracy z dziećmi, przynosząca ogromne rezultaty.
Dziecięca Matematyka wg prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej
Intensywne wspomaganie rozwoju jest potrzebne wszystkim dzieciom i im wcześniej zaczniemy je wprowadzać, tym lepiej.
Trzeci rok życia dziecka - to szalenie ważny okres rozwojowy. Jest to przecież czas konstruowania własnego "Ja" i podążania ku innym ludziom, aby ich poznać, zrozumieć i pokochać. W tym czasie krystalizuje się także dziecięca ciekawość świata i nastawienie do samodzielnego poznawania i działania.
Metoda Ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne
Nazwa metody - Ruch Rozwijający - odzwierciedla jej główne założenia, a mianowicie rozwijanie za pomocą ruchu świadomości własnego ciała i otaczającej dziecko przestrzeni, usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku. Udział w zajęciach prowadzonych metodą ruchu rozwijającego wpływa stymulująco na rozwój emocjonalny , społeczny i poznawczy dziecka. Wszystkie zajęcia prowadzone metodą ruchu rozwijającego zawierają elementy relaksu.
Program rozwijający percepcję wzrokową M. Frostig i D.Horne,
Program rozwijający percepcję wzrokowo - ruchową, będącą ważnym aspektem dojrzałości szkolnej dzieci. Program jest przeznaczony dla wszystkich dzieci mających przystąpić do nauki czytania i pisania.
Wykorzystujemy wiedzę w oparciu o kompetentną literaturę przedmiotu pedagogiki. Wśród naszych ulubionych pozycji znajdują się między innymi:
Jo Douglas „Zrozumieć przedszkolaka”
Thomas Gordon „Wychowanie bez porażek”
Magiczne przedszkole Czary Mary